ID: -

02-881-1888
ระบบ ANC Buddy
 
เปรียบเทียบแผนประกันโควิด Covid-19

ประกันโควิด-19 เจอ-จ่าย-จบ-รักษา-วัคซีน

จำนวนผู้สั่งซื้อ

1 , 1 1 2 , 8 5 0

แผนประกันขายดี

คลิกเลือกประเภทประกัน
slide slideเพื่อดูข้อมูล
แพ้รับเงินก้อน
-บาท
โคม่า
-บาท
ชดเชยรายได้วันละ (15วัน)
-บาท
 
แพ้รับเงินก้อน
-บาท
โคม่า
-บาท
ชดเชยรายได้วันละ (15วัน)
-บาท
 
แพ้รับเงินก้อน
-บาท
โคม่า
-บาท
ชดเชยรายได้วันละ (15วัน)
-บาท
 

ตารางเทียบแผนประกัน

คลิกเลือกประเภทประกัน
slide slideเพื่อดูข้อมูล
บริษัท เบี้ยประกัน/ปี โคม่าแพ้วัคซีน ชดเชยรายวันแพ้วัคซีน เงินปลอบขวัญแพ้วัคซีน* ค่ารักษาแพ้วัคซีน อุบัติเหตุ

*หมายเหตุ

  • - รับประกันภัยบุคคลสัญชาติไทยที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย (บริษัทชับบ์สามัคคีประกันภัน, บริษัทเมืองไทยประกันภัย รับคนต่างด้าวและชาวต่างชาติ ที่พำนักอาศัยอยู่ในประเทศไทยเป็นหลัก ไม่น้อยกว่า 9 เดือน)
  • - จำกัดเฉพาะวัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 (COVID-19) ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และได้รับการฉีดวัคซีนฯ โดยโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรมในประเทศไทยเท่านั้น
  • - ไม่รับประกันภัยผู้ที่เคยมีประวัติการแพ้วัคซีนอย่างรุนแรง รวมถึงการแพ้วัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 (COVID-19)
  • - ผู้เอาประกันภัยสามารถทำประกันภัยการแพ้วัคซีน ได้ทุกบริษัท ๆ ละ 1 ฉบับ ต่อ 1 ท่าน เท่านั้น

*หมายเหตุ

  • - แผนประกันมีรองรับสำหรับคนไทย
  • - รับคนที่ตรวจเชื้อไวรัสโควิด และมีผลการตรวจเป็นลบได้
  • - ทุกแผนประกันมีระยะเวลารอคอย 14 วัน
  • - เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทประกันภัยกำหนด โปรดศึกษารายละเอียดของเอกสารความคุ้มครองทุกครั้งก่อนตัดสินใจซื้อประกัน

ประกันชดเชยรายได้

มีรายได้ แม้หยุดงาน ชดเชยรายได้สูงสุด 1 ปีเต็ม
ทิพยประกันภัย ชดเชย แคร์
ทิพยประกันภัย ชดเชย แคร์
ทิพยประกันภัย ชดเชย แคร์
เพื่อความคุ้มครองที่มากขึ้น
เรามีแผนประกันสุขภาพจากบริษัทชั้นนำ
สำหรับทุกความต้องการ
ครอบคลุมค่ารักษาโควิด 19 และโรคอื่นๆ
เบิกชดเชยรายได้ จากการเป็นโควิด 19 ได้
ยิ่งอายุมาก ยิ่งคุ้มค่า
คุ้มครองค่ารักษาเนื่องจากอุบัติเหตุ

หลังจากชำระเงินแล้ว

มั่นใจในระบบความปลอดภัย

ระบบเราได้รับการรับรองระบบบริหารจัดการความปลอดภัยของข้อมูล
ใบอนุญาตขายประกันออนไลน์จากทางคปภ. ใบอนุญาต อลว 016921000/2563

ขอบคุณที่ท่านให้ความสนใจใน
บริษัท เอ เอ็น ซี โบรกเกอร์เรจ จำกัด

รางวัลแห่งเกียรติยศ
นายหน้าประกันภัยนิติบุคคลคุณภาพดีเด่น
ประจำปี 2562 และ 2563

ANC InsurTech จะมุ่งมั่นพัฒนาการทำงานและบริการให้มีประสิทธิภาพ และนำเทคโนโลยีมาช่วยให้ “ประกัน”
สามารถเข้าถึงได้ เข้าใจง่าย และตรงความต้องการของลูกค้าและคู่ค้าทุกท่านต่อไป
เลขที่ใบอนุญาต ว00039/2551 ภายใต้การกำกับดูแลของ คปภ (สำนักงานคณะกรรมการกำกับ และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย) https://www.oic.or.th
บริษัท เอ เอ็น ซี โบรกเกอร์เรจ จำกัด เราดำเนินธุรกิจที่ปรึกษาด้านประกันวินาศภัย-ประกันภัยรถยนต์