ID: -
เช็คเบี้ยประกันรถยนต์รายเดือน
ตารางความคุ้มครอง
ประกันรถยนต์รายเดือน 2+
บริษัท ความคุ้มครอง
วิริยะประกันภัย
จำนวนวันคุ้มครอง 30 วัน
ความคุ้มครองผู้เอาประกัน
ประเภทการซ่อม ซ่อมอู่
ทุนการซ่อมรถ (กรณีรถชนรถ) 100,000
สูญหายหรือไฟไหม้ 100,000
ค่าเสียหายส่วนแรก ไม่เก็บ
ความคุ้มครองคู่กรณี
บาดเจ็บหรือเสียชีวิต (ต่อคน) 500,000
บาดเจ็บหรือเสียชีวิต (ต่อครั้ง) 10,000,000
ความเสียหายต่อทรัพย์สิน (ต่อครั้ง) 1,000,000
ความคุ้มครองบุคคลในรถ
อุบัติเหตุเสียชีวิต 100,000
ค่ารักษาพยาบาล 100,000
ประกันตัวผู้ขับขี่ 200,000
เงื่อนไขการรับประกัน
1.ประเภทรถที่สามารถทำประกันได้มีดังนี้
 • รถเก๋งใช้ส่วนบุคคล ต้องไม่ใช้รับจ้างหรือให้เช่า
 • รถกระบะใช้ส่วนบุคคล ต้องไม่ใช้รับจ้างหรือให้เช่า และ ไม่ใช้บรรทุกสินค้า
 • รถบรรทุกใช้เพื่อการพาณิชย์ ยกเว้นการบรรทุก และขนส่งสินค้าที่มีความเสี่ยงภัยสูง เช่น เชื้อเพลิง กรด และแก๊ส
 • 2. จํานวนผู้ขับขี่และผู้โดยสารที่คุ้มครอง
 • รถเก๋งส่วนบุคคลและรถกระบะส่วนบุคคล จะคุ้มครองผู้ขับขี่ 1 คน และผู้โดยสาร 5 คน
 • รถบรรทุกเพื่อการพาณิชย์ จะคุ้มครองผู้ขับขี่ 1 คน และผู้โดยสาร 2 คน
 • 3. อายุรถยนต์ 2 - 15 ปี
  4. ความคุ้มครองมีผลบังคับใช้ 30 วัน
  5. สําหรับการต่ออายุประกัน ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราเบี้ยประกันภัยและความคุ้มครองใหม่ได้
  6. คุ้มครองทันทีหลังจากสมัครและชำระเรียบร้อย ยกเว้น หากสมัครและชำระหลังเวลา 16:00 น. จะเริ่มคุ้มครองในวันถัดไป
  เสียงตอบรับจากผู้ใช้จริง
  คำถามที่พบบ่อย
  สามารถเข้าซ่อมได้ที่อู่ในเครือของบริษัทประกันได้ตามปกติ
  ตรวจสอบข้อมูลอู่ในเครือบริษัทประกันได้ที่ https://www.wecanfix.co.th/
  สำหรับประกันชั้น1 และ ชั้น 2+ คุ้มครองรถหาย
  ประกัน แบบ 2+ จะมีความคุ้มครองส่วนรถสูญหาย และไฟไหม้เพิ่มเติม
  คุ้มครองทันทีหลังจากสมัครและชำระเรียบร้อย ยกเว้น หากสมัครและชำระหลังเวลา 16:00 น. จะเริ่มคุ้มครองในวันถัดไป
  ราคาเป็นราคาสุทธิ รวมภาษีเรียบร้อยแล้ว
  กรณีอุปกรณ์ตกแต่งจะอยู่ในทุนรวมประกันไม่เกิน 2 หมื่นบาท ถ้าลูกค้าติดตั้งมาเกินจากนี้ต้องขอใบเสร็จเพื่อส่งให้ประกันเช็ค เพื่อแจ้งความคุ้มครองเพิ่มเติม
  แผนประกันดังกล่าว เป็นแผนประกันพิเศษสำหรับลูกค้า ANC Broker เท่านั้น สามารถซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ได้ ที่นี่
  โทร 02-881-1888
  บทความประกันรถยนต์