ID: -

02-881-1888
ระบบ ANC Buddy
{{ lang.detail_video.title}}
{{ lang.detail_video.sub_title}}
{{ lang.detail_video.worldwide_emergency}}
{{ lang.detail_video.sub_worldwide_emergency}}
{{ lang.detail_video.coverage_up}}
{{ lang.detail_video.sub_coverage_up}}
{{ lang.detail_video.covid}}
{{ lang.detail_video.sub_covid}}
{{ lang.detail_video.buy_online}}
{{ lang.detail_video.sub_buy_online}}
{{ lang.detail_video.trip_cancellation}}
{{ lang.detail_video.sub_trip_cancellation}}
เสียงตอบรับจากผู้ใช้จริง
{{ lang.faq.title }}
A Say Hi Thailand by MSIG insurance and Tune iPass Insurance of Tune Protect Thailand has been created to protect the visitors entering Thailand and wishing to apply for visa to get through the immigration checkpoints. The insurance covers the entire period of stay in Thailand of the insured person. A variety of packages is offered in accordance with the insurance plans and the periods of stay in Thailand.
Say Hi Thailand by MSIG insurance
1. Thai nationals
2. Insured under 1 year old and over 75 years old
3. Insured who come to Thailand seeking medical treatment
4. Foreigners already residing in Thailand
Tune iPass Insurance
1. Thai passport holder who resides in Thailand, who is not eligible to participate in the sandbox project and has purchased insurance with coverage period of over 60 days.
2. A person entering Thailand for other purposes aside from the medical trip.
3. A person aged less than 1 year old or more than 75 years old.
However, the above persons may purchase Tune Covid 100K USD if they are between 1 month and 75 years old.
A The Applicant must purchase insurance before entering Thailand. The coverage shall start when the Insured completes arrival immigration process in Thailand and shall end when the Insured leaves Thailand or at policy expiry date specified in Policy Schedule, whichever is earlier.
for Say Hi Thailand by MSIG insurance Customer can make such change by contacting MSIG Contact Centre 02 007 9003, Office hours : Monday - Friday from 8:30 A.M.- 5:00 P.M. (The office is closed on Saturday, Sunday and Public Holidays) or contact us this link https://www.msig-thai.com/en/contact-us

for Tune iPass Insurance the customer is required to submit additional documents together with the copy of air ticket to [email protected]
Yes, they can. please contact the channel of your initial purchase or insurance company (for Say Hi Thailand by MSIG insurance contact Tel: 02 007 9003 and for Tune iPass Insurance contact Tel : 1183)
In such case, the insurance policy can be cancelled with a full refund.
A for Say Hi Thailand by MSIG insurance
Any sickness due to or in consequence of causes as follows:
1. Any acts of the Insured while under the influence of alcohol or addictive substances or drugs of harmful nature to the extent of being incapable of controlling one's senses.
2. Any Pre-Existing Conditions
3. All treatment or diagnosis that is not related to the diagnosis, symptoms or conditions related to the covered disease.
4. Treatment that is not conventional medical treatment including alternative treatment.

Tune iPass Insurance
1. Pre-insurance condition
2. Suicide, attempted suicide or self-harm
3. Terrorism
Say Hi Thailand by MSIG Insurance
If the customer wants to be treated for illness at the hospital, please present your insurance schedule which you receive by email to the hospital. No advance payment is applied for our contracted hospitals. You can search the list of medical provider from our website or MSIG Claim Hotline Tel : 1259 or MSIG Assist Hotline Tel : 0 2039 5704
And In case of reimbursement, please prepare the document according to the matter of claims and submit to MSIG for reimbursement, MSIG shall pay claim within fifteen (15) days after the receipt of complete and proper information/evidence.


มีสองแบบคือ
1. ประกันเดินทางสำหรับผู้ไปต่างประเทศ
2. ประกันเดินทางสำหรับเดินทางเข้าประเทศ
โดยสามารถซื้อได้ทั้งรายเที่ยวและรายปี
เหมาะกับใครก็ตามที่มีแพลนจะเดินทางไปต่างประเทศ ไม่ว่าจะท่องเที่ยว ทำงานติดต่อธุรกิจ หรือเรียนต่อ สามารถซื้อประกันเดินทางได้ทั้งแบบรายเที่ยวและรายปี
ไม่ต้องสำรองจ่ายในเครือข่ายโรงพยาบาล ทั่วโลก
ผู้เอาประกันภัยจะต้องเริ่มต้นเดินทางจากประเทศไทยและสิ้นสุดที่ประเทศไทย
MSIG : สามารถติดต่อ MSIG ASSIST โทร + 66 (0) 2039 5704 กด 1 ได้ตลอด 24 ชั่วโมงทั่วโลก ให้ความช่วยเหลือทั้งด้านการเดินทางและด้านการแพทย์
ซื้อก่อนเดินทางอย่างน้อย 1 ชั่วโมงก่อนเดินทางออกจากประเทศไทย (แนะนำว่าควรซื้อก่อนเดินทางอย่างน้อย 1 – 2 วัน )
ส่วนมากก็จะเป็นประเทศที่เกิดการจลาจลบ่อย ๆ และยังมีสงครามกลางเมืองอยู่บ้าง เช่น คิวบา, อิหร่าน, เกาหลีเหนือ, ซูดาน, ซีเรีย, ยูเครน เป็นต้น
ทายาทตามกฎหมาย
จะต้องมีความคุ้มครองดังนี้ วงเงินประกัน 30,000 ยูโร หรือประมาณ 1.5 ล้านบาท ครอบคลุมค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนย้ายกลับสู่ประเทศไทยในกรณีที่มีการเจ็บป่วย หรือ การรักษาพยาบาลฉุกเฉิน และ/หรือ การเข้ารักษาในสถานพยาบาล หรือ กรณีเสียชีวิต ระหว่างที่อยู่ในเขตเชงเก้น
ครอบคลุมระยะเวลาตลอดการเดินทางตั้งแต่เริ่มต้นออกจากเมืองไทยจนกลับถึงประเทศไทย
MSIG : สามารถซื้อได้ทุกแผน
แบบที่ 1 แบบรายเที่ยว เป็นการสั่งซื้อประกันเดินทางตามจำนวนวันที่สั่งซื้อ เริ่มต้นและ สิ้นสุด ที่ประเทศไทย
แบบที่ 2 แบบรายปี เป็นการเดินทางในระยะ 1 ปี โดยไม่จำกัดประเทศ (โดยจะต้องเป็นประเทศที่กรมธรรม์ประกันการเดินทางต่างประเทศ ให้ความคุ้มครอง) ไม่จำกัดจำนวนครั้งที่เดินทาง คุ้มครองทั้งขาไป-กลับ ตามระยะเวลาที่สั่งซื้อ ข้อมูลเดิมมีสองแบบคือ
1. ประกันเดินทางสำหรับผู้ไปต่างประเทศ
2. ประกันเดินทางสำหรับเดินทางเข้าประเทศ
โดยสามารถซื้อได้ทั้งรายเที่ยวและรายปี
MSIG :
ขั้นตอนการเคลมสินไหม
ดาวน์โหลดเอกสารขั้นตอน
แบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหม
ดาวน์โหลดเอกสารตัวอย่าง
บทความประกันเดินทาง